Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Veterandagen 29 maj

MinnesstenborasDet är få som missat att vi i Sverige firar Veterandagen som är instiftad av FN. Dagen har statsceremoniell status sedan 2011 och i år har regeringen beslutat att den ska vara nationell flaggdag. Vad kanske inte alla vet är att FRO har haft många medlemmar ute på missioner runt om i världen. Medlemmar i FRO bidrar även till att kommunikationssystemen fungerar i dessa förband.

Basker av för de som fått betala det yttersta pris i rikets tjänst som fredssoldat. Men vi kan även skänka en tanke till våra medlemmars insatser på Veterandagen i framtiden. Vid invigningen av landets sjunde minnessten, i Borås, fanns en för många FRO:are känd person med som fanbärare, numera med kraftig skäggväxt.

Veteraners uppskattning varierar mycket beroende på land. I USA kan veteraner få höra ”thank you for your service” och särskild veteranrabatt ges i butiker. Tack till alla medlemmar som gjort fredsbevarande insatser!

Samövning för Molos i syd

samovning17sDe fyra Molosgrupperna i södra delen av landet samlades under Kristi Himmelsfärdshelgen för en samövning. Övningen startade redan klockan halv åtta på lördag morgon. Deltagare från Molosgrupperna 4, 6, 7 och 8 möts vid Bengtsfors Energi där VD hälsar alla välkomna och berättar att man drabbats av ett strömavbrott.

Så får de två grupperna, som man delat in övningen i, sina uppgifter. Personal ur FRG agerar linjepersonal och ska utbildas i hur man använder Rakel. Efter det ska den ena gruppen försöka hitta en bandvagn som är inlåst inom området.  Den andra gruppen får i uppgift att hitta en transformatorstation och sedan se till att kommunikationen fungerar i länet. Lös uppgiften, lyder ordern från övningsledningen.

En DMO gateway upprättas vid Långevi intill skidbacken. Nu ska man testa att all kommunikation fungerar. Det finns färdiga instruktioner för hur testerna går till. Utanför bandvagnen  är det mycket hett men det är garanterat minst 20 grader varmare därinne. Vattendunkarna kommer väl till användning.

Sambands- och datatekniker till hemvärnet utbildades i Boden

signmek17Eleverna vid sambands- och datateknikerutbildningen tog med sig våren upp till Boden, säger instruktörerna på plats. Soligt väder, varmare temperaturer och därtill midnattssol bidrog till en lyckad kurs med teknisk utbildning, lödning och reparationer.

Hemvärnsförbanden är idag utrustade med omfattande ledningssystem – allt från telefoni till radio- och IT-materiel. I rollen som sambands-och datatekniker ingår att utföra enklare fältreperationer, känna till logistikkedjan och bereda materielen för reparationer. Teknikerna ska även leda vård och återställning av materiel samt kunna hantera elsäkerhetsfrågor. Allt detta ska man kunna göra inom bataljons ram, det innebär att även om man är placerad vid ledningsplutonen ska man kunna felsöka, diagnostisera och reparera all materiel på bataljonen för att ledningssystemen att fungera.

Sambands- och datatekniker är en av de befattningar i hemvärnet som FRO bemannar. Är du nyfiken på vad det innebär? Kontakta oss för mer information här.

Sambands- och datatekniker utbildades inför leveransen av IS HV

ishvtekn2Under gångna helgen samlades sambands- och datatekniker samt personal från utbildningsgrupper från de 19 hemvärnsbataljoner som kommer att få IS HV under 2017, för teknikerutbildning på systemet vid Hemvärnets Stridsskola i Stockholm.

Prioriterade områden var driftsättning av systemet IS HV, kontohantering, TEID-kortshantering, loggning och uppkoppling av hårdvara samt inläsning av kartdatapaket. Man han även med arkivering samt inläsning och konfigurering av mjukvara. Det var en helg med mycket information som under lördagen genomfördes ett stationssystem i tre steg. Under söndagen genomfördes en slutövning där man under begränsad tid och enbart med stöd av instruktions- samt reperationshandbok i grupp skulle hantera systemet. Helgen avslutades  med ett prov för att befästa kunskaperna.

Utbildningsansvaret för IS HV kommer att överföras till FRO från och med 2019 efter det att införandet av systemet är klart.

Samband vid kommunal övning i Västerås

vasteras

Idag blev FRO Västmanland inringda för att lösa ett akut sambandsproblem. Västerås stad genomförde en övning och ville pröva hur samband kunde upprättas när ordinarie sambandsmedel inte fungerade. Man spelade med att Rakel slutade fungera till vissa delar och behövde ett system som kunde hålla kontakten mellan Stadshuset och en värmestuga i Skultuna. FRO upprättade kontakt med en portabel repeater på 160 MHz som var placerad mitt emellan de två sambandsplatserna.

Även Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården var med aktivt i detta spel som fungerade bra. Detta var första gången som Västerås stad hade en övning av denna storlek och vår kontaktman var mycket nöjd med förloppet.

Jörgen Kvist berättar: För ca 6 veckor sedan fick vi en förfrågan om att hjälpa till vid en övning som Västerås stad skulle genomföra. Vi gjorde en radiorek och talade om för projektansvarige vad vi kunde erbjuda. Västerås stad har ett stort antal Rakelterminaler men jag hoppas att detta sprider sig till de mindre kommunerna i länet. Här har vi chansen att göra en insats med både operatörer och ett radionät på 160 MHz.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök