Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sommarkurserna i Höllviken har börjat

Hollviken171I dag börjar sommarens utbildningar på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Det är inledningsvis fyra kurser som pågår. Två av dem handlar om IT-säkerhet, med inriktning på behoven inom hemvärnet respektive samhällets beredskap. Övriga kurser är en grundkurs del 2 för blivande signalister i hemvärnet och en kurs för sambandsledare inom krisberedskapen.    

Under veckan tillkommer en kurs i sambandsplanering för samhällets krisberedskap och en grundkurs del 1 för sambandspersonal till hemvärnet. Sammanlagt kommer drygt 100 elever att utbildas för sina uppgifter inom totalförsvaret under de två kursveckorna.

Frivilliga försvarsorganisationer i Almedalen

FPASamhällets behov av resurser från de frivilliga försvarsorganisationerna diskuteras under Almedalensveckan som pågår i Visby. Hela programmet omfattar över 4000 seminarier med olika samhällsintressen. Försvarsfrågor hanteras bland annat på Försvarspolitisk Arena, där FOS är en av medlemmarna och anordnar två seminarier. Du kan se seminarierna via länkarna nedan, även efter att de har genomförts. Seminariet börjar några minuter in i inslaget.

Behövs en ny frivillighet?
(3 juli 13:00) Vid svåra påfrestningar behöver vi kunna mobilisera kvalificerade kompetenser inom många samhällssektorer. Hur ska den nya frivilligheten se ut för att möta dessa utmaningar. Se seminariet här!

Försvarsvilja på riktigt!
(4 julii 10:30) De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i krisberedskapen. Specialistkompetenser inom olika områden bidrar till folkförankring och kunskap om vad som krävs vid påfrestningar på samhället. Hur kan denna kompentens kan utnyttjas i det nya totalförsvaret? Se seminariet här!

Signalungdom lär sig Försvarsmaktens ledningssystem

ung2017 1I dag är det inryckning för den första av sommarens kurser för Signalungdom. 16 elever från hela landet ska under en vecka på Ledningsregementet i Enköping bekanta sig med det militära livet och den signalmateriel som används inom Försvarsmakten.

Veckan kommer att handla mycket om signalering, militära radiosystem, antenner och hur det knyts samman till ett ledningssystem. De kommer även att resa master och använda fordon som används i Försvarsmakten både nationellt och internationellt.

Samverkansutbildning i samhällets krisberedskap

RSU17Flygförare från FFK, bandvagnsförare från FAK och Bilkåren samt sambandspersonal från FRO deltog i den årliga regionala samverkansutbildningen (RSU) som genomfördes i slutet av maj på Ränneslätts övningsfält utanför Eksjö. Utbildningen var ett led att träna förmågan att leda bandvagnar från flyg på väg i ett terrängområde, men även att leta ”koppartjuvar” längs järnväg och öva sambandstjänst mellan flyg och markenheter. Såväl Rakel som andra sambandsmedel användes i övningen.

Från FRO deltog personal från både Molos och Trafikverksuppdraget. Sambandstjänsten var huvuddelen av verksamheten men man hann även med vidareutbildning av bandvagnsförare i underhåll av vagnarna.

FRO har flera olika uppdrag inom samhällets krisberedskap. Läs mer här, eller kontakta FRO om du vill ha en uppgift i samhällets krisberedskap. 

IS HV överlämnat till hemvärnet

rikshvch3Vid en ceremoni på Hemvärnets stridsskola under torsdagen överlämnades IS HV (informationssystem hemvärn) formellt från FMV till hemvärnet. Projektet och systemet presenterades av projektledaren Petter Winther från FMV och sedan överlämnades det av Peter Kivikari från FMV till Rikshemvärnschefen Generalmajor Roland Ekenberg.

Rikshemvärnschefen höll ett kortare anförande om IS HV som tagits fram under kort tid med stor effektivitet och med låg kostnad till hemvärnets bataljons- och kompanistaber. IS HV har dessutom tagits väl emot väl av användarna vilket även det är värt att fira. "För hemvärnet är detta gigantiskt, ett lyft för ledningsförmågan - från fettpennor och kartplast till digitalisering av stabsarbetet" säger Roland Ekenberg.

Nu väntar leverans ut till de första 19 bataljonerna vilket kommer att ske efter sommaren.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök